Giới thiệu
  • Hotline HN: 0912544080
  • TELEPHONE: 0915370401

Giới thiệu

AVR được một phần của hệ thống kích từ máy phát điện AC, kết nối cuộn dây stator máy chủ và các cuộn dây kích thích, để cung cấp điện áp đầu ra độ chính xác của điều khiển vòng kín, theo mẫu điều khiển điện áp đầu ra hệ thống kích thích hiện tại, động cơ tải loạt các độ bồi thường ...
2012-11-06 21:35:11
SGTT - Tôi có nghe một công nghệ mới được tích hợp trong những sản phẩm thiết bị lưu điện (UPS – dùng cho máy tính) đó là AVR. Vậy tác dụng của công nghệ này ra sao? Vui lòng cho biết thông tin chi tiết về những ưu thế của AVR trong thiết bị UPS. ...
2012-11-05 09:03:43